Światowe Centrum Ekorozwoju Osiedle Ogrody 17A m. 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Pomoc

O FUNDACJI

Fundacja Światowe Centrum Ekorozwoju pokazuje jak dzięki ochronie środowiska

czytaj więcej...

ZMIANA FORMUŁY POKAZÓW

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku zmieniamy formułę organizowanych

czytaj więcej...

NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotychczasowe formy promowania

czytaj więcej...

  • gmo-nie-przeszlo.jpg
  • pokaz_na_osiedlu_kuznia.jpg

polecane

Witamy serdecznie na stronie Fundacji Światowe Centrum Ekorozwoju


Ogniwa słoneczne/fotowoltaiczne wykorzystują zamianę promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ogniwa udoskonalane są od kilkudziesięciu lat w celu zwiększenia ich efektywności i zmniejszenia kosztów jego produkcji.

Jedne z pierwszych ogniw zainstalowane w pojazdach kosmicznych miały efektywność rzędu 5 %, obecne wyroby handlowe mają około 15 %, a wytwarzane laboratoryjnie około 20 %.

Ceny ogniw są coraz niższe, jednak nadal energia elektryczna wytwarzana z ogniw fotowoltaicznych jest droższa od energii uzyskiwanej z paliw tradycyjnych. Jeżeli jednak uwzględnimy około 25. letnią trwałość ogniwa wówczas fotowoltaika wypada o wiele korzystniej. Ponadto, przy ocenie opłacalności jej stosowania, należy także wziąć pod uwagę oszczędności wynikające z braku konieczności doprowadzania przyłączy elektrycznych do często daleko oddalonych urządzeń. W globalnym rozrachunku należy także uwzględnić oszczędności z nie-emitowania do atmosfery zanieczyszczeń, a co za tym idzie uniknięcie kosztów przywracania zaburzonej równowagi w przyrodzie i kosztów leczenia zatruwanych ludzi, zwierząt, niszczonych pomników przyrody oraz renowacji budowli architektonicznych nie tylko zabytkowych. Ogniwa fotowoltaiczne, a dokładniej ich zestawy (moduły) zawierają od 18 do 180 ogniw krzemowych, a ich moc wyjściowa waha się od 30 do 120 Wp (watt peak moc szczytowa).

Czas zwrotu kosztów energii wynosi od 2 do 6 lat w zależności od regionu i klimatu. Instaluje się je na dachach, lub wbudowuje w fasady budynków. Poza oczywistymi efektami w ochronie środowiska i energooszczędności otrzymuje się tym sposobem ciekawe efekty architektoniczne. (W Szwecji, na Uniwersytecie w Uppsali, na wydziale Architektury istnieje nawet specjalność fotowoltaiczna.) Obecnie, oprócz systemów scentralizowanych, współpracujących z siecią elektro-energetyczną, powstają instalacje niewielkie i niezależne od sieci.

Znajdują one zastosowanie w takich dziedzinach jak:

  • komunikacja (do oświetlania znaków drogowych i wodnych),
  • rekreacja (zasilanie jachtów, campingów), 
  • zasilanie domów mieszkalnych, 
  • pompowanie wody. 

Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Transportu i Energii, w ramach pro-gramu ALTENER, wspólnie z Europejskim Towarzystwem Producentów Modułów Fotowoltaicznych, przyjęła strategiczny plan dla Europy trwałego wzrostu produkcji instalacji Fotowoltaicznych. Międzynarodowe koncerny z branży paliw płynnych zaczynają stopniowo coraz bar-dziej angażować się w inwestycje fotowoltaiczne, co jest najlepszym dowodem opłacalno-ści ekonomicznej tego typu przedsięwzięć. Np. firma Shell-Solar wspólnie z firmą GEOSOL budują jedną z największych elektrowni solarnych w Niemczech koło Lipska, o mocy 5 MW, co jak obliczono zapewni prąd 2 000 domów mieszkalnych i zmniejszy emisję CO2 o około 3 700 ton rocznie.

Koncern BP wyposaża swe stacje paliw w dachy solarne o mocy średnio 15 kWh, co mogłoby zabezpieczyć prąd dla 2 ÷ 3 domów jednoro-dzinnych. Polska mogłaby wyraźnie rozwinąć przemysł solarny, korzystając z funduszy struk-turalnych na inwestycje ekologiczne. Wymagania dotyczące instalacji i eksploatacji urządzeń fotowoltaicznych regulowane są odpowiednimi przepisami. Ogniwa fotowoltaiczne tylko w przypadku instalacji wielkowymiarowych podlegają ogólnym przepisom prawa budowlanego, regulującego wymogi prawne, jakie musi speł-niać inwestor i precyzującego procedury umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę.

W przypadku montażu tych instalacji na połaciach dachowych obiektów zabytkowych lub w ich pobliżu wymagana jest zgoda powiatowego wydziału architektury. Obecnie w Polsce ze względu na małe moce i wykorzystanie energii dla własnych celów, instalacje takie przeważnie nie podlegają przepisom prawa energetycznego.

Inwestor montujący małą instalację słoneczną na swym budynku nie podlega żadnym przepisom prawnym. Samo urządzenie nie jest w żaden sposób uciążliwe dla otoczenia, nie wytwarza odpadów ani substancji ubocznych czy hałasu, nie wymaga prawie żadnych czynności obsługowych, a jego niewielka masa praktycznie nie wpływa na obciążenie dachu i elewacji.

Kolejność prezentowanych firm jest zupełnie przypadkowa i zmienna. W celu zapoznania się ze szczegółami ofert prosimy skontaktować się ze wszystkimi prezentowanymi firmami i wybór tej, która najlepiej spełnia Państwa oczekiwania.

Filmy godne obejrzenia

Kto potrzebuje GMO ?

PSL + PO = GMO

Targi Poleko 2010 i Komtechnika 2010