Światowe Centrum Ekorozwoju Osiedle Ogrody 17A m. 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Pomoc

O FUNDACJI

Fundacja Światowe Centrum Ekorozwoju pokazuje jak dzięki ochronie środowiska

czytaj więcej...

ZMIANA FORMUŁY POKAZÓW

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku zmieniamy formułę organizowanych

czytaj więcej...

NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotychczasowe formy promowania

czytaj więcej...

  • gmo-nie-przeszlo.jpg
  • pokaz_na_osiedlu_kuznia.jpg

polecane

Witamy serdecznie na stronie Fundacji Światowe Centrum Ekorozwoju


Kompostowanie jest to metoda przeróbki odpadów organicznych. W jego wyniku otrzymuje się nawóz organiczny o barwie i zapachu ziemi leśnej, zwanej potocznie kompostem.

Kompost to koncentrat glebotwórczej próchnicy, wytworzony z masy roślinnej, ale powstały poza naturalnym układem gleba - roślina - gleba. Ten koncentrat jest bardzo użyteczny do: - podtrzymywania (zachowania) żyzności gleb, - zwiększania żyzności gleb, w celu zintensyfikowania produkcji roślinnej, - przywrócenia urodzajności glebom o różnym stopniu zdegradowania, - ukształtowania szaty roślinnej na bezglebowych gruntach (składowiska odpadów, wykopy i nasypy ziemne), - tworzenia wysokoefektywnych podłoży (sztucznych gleb) dla roślin uprawy pozagruntowej. Dojrzały kompost, bez dodatku mineralnej ziemi, może być bardzo dobrym podłożem dla roślin o dużych potrzebach pokarmowych, zwłaszcza w produkcji sadzonek (rozsady) roślin warzywnych i ozdobnych. Poniżej znajdą Państwo informacje jak samemu zrobić kompostownik, co można kompostować, jak samemu wytwarzać kompost i jak dbać aby miał najwyższą jakość. Zamieszczamy także informacje gdzie można kupić gotowy kompostownik i preparaty przyspieszające kompostowanie.

Przetwórstwo odpadów biologicznych poprzez ich kompostowanie i testowanie ekologicznej roli kompostu.

Wstęp

Ludzkość osiągnęła taki etap rozwoju, na którym niezbędne stało się dla niej stałe odprowadzanie różnego rodzaju odpadów. Powstają one głównie w przemyśle ale także w prawie wszystkich dziedzinach życia. Bezpośrednie odprowadzanie odpadów powodowało poważne konflikty ze środowiskiem a przez to szkody zarówno dla środowiska jak i człowieka. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat wzrośnie ilość produkowanych odpadów. Ciągły wzrost liczby ludności i ilości zużywanych surowców już obecnie pogłębia ten stan. Widoczne to jest głównie w miastach. Szybki ich rozwój, który nastąpił w końcu XIX w. spowodował, że zarówno usuwanie, jak i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stało się na całym świecie jednym z głównych problemów gospodarki miejskiej. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów, która stosowana była do niedawna, było gromadzenie ich na składowiskach.

W końcu XIX w. dla poprawy warunków sanitarnych w wielkich miastach zaczęto budować spalarnie odpadów. Jednakże znaczne straty substancji organicznej, duże koszty budowy i eksploatacji wymusiły inne rozwiązanie utylizacji odpadów komunalnych. Opracowano i wdrożono tzw. biotermiczny ich przerób kompostowanie. Dodatnią cechą tego systemu, obok sanitacji odpadów, jest dostarczanie glebie organicznego kompostu o znacznej wartości, który może zastąpić obornik.

Dziś jeszcze potencjał techniczny wszystkich urządzeń do utylizacji odpadów w Polsce ciągle jest zbyt niski dlatego należy w tym obszarze poszukiwać możliwości rozwiązywania powyższych konfliktów ze środowiskiem. I choć świadomość konieczności utylizacji odpadów ciągle rośnie to nadal potrzebna jest kampania informacyjna w mediach, wśród rolników oraz władz samorządowych.

Tym bardziej jest to temat godny uwagi, iż, jak powiedział były Minister Środowiska Czesław Śleziak, przemysł ekologiczny w ciągu najbliższych kilkunastu lat da ponad 100 tys. miejsc pracy z czego część na pewno przypadnie na dziedzinę utylizacji odpadów.

 

Filmy godne obejrzenia

Kto potrzebuje GMO ?

PSL + PO = GMO

Targi Poleko 2010 i Komtechnika 2010