Światowe Centrum Ekorozwoju Osiedle Ogrody 17A m. 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Pomoc

O FUNDACJI

Fundacja Światowe Centrum Ekorozwoju pokazuje jak dzięki ochronie środowiska

czytaj więcej...

ZMIANA FORMUŁY POKAZÓW

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku zmieniamy formułę organizowanych

czytaj więcej...

NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotychczasowe formy promowania

czytaj więcej...

  • gmo-nie-przeszlo.jpg
  • pokaz_na_osiedlu_kuznia.jpg

polecane

Witamy serdecznie na stronie Fundacji Światowe Centrum Ekorozwoju


Kolektory słoneczne to urządzenia przetwarzające energię promieniowania słonecznego na ciepło. Ciepło to za pomocą nośnika przekazywane jest do miejsca docelowego.

Nośnikiem tym może być ciecz (woda oraz płyny niezamarzające w niskich temperaturach i niewrzące w wysokich) lub powietrze.

Z pomiarów i obliczeń wynika, iż w naszym klimacie z 1 m2 powierzchni kolektora można uzyskać 300 ÷ 500 kWh energii rocznie, co stanowi równowartość 70 ÷ 100 kg węgla. Konstrukcje kolektorów są różne od prostych i tanich płaskich do skomplikowanych i droższych próżniowo-rurowych. Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie stosujących kolektory sło-neczne w rolnictwie. Pierwsze z nich powstały w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) w 1962 r.

W polskich warunkach instalacje cieczowe mogą być wykorzystywane głównie do: podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zarówno w obiektach letniskowych, pracujących w cieplejszej połowie roku jak i całorocznych domach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, zakładach pracy

  • podgrzewania wody w otwartych i krytych basenach; 
  • podgrzewania wody do celów rolniczych przy produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym; 
  • ogrzewania pomieszczeń (jedynie przy zapewnieniu sezonowego magazynowania ciepła i zastosowania hybrydowych systemów grzewczych, połączonych z pompami ciepła lub bojlerami na paliwa stałe lub płynne).

Powietrzne systemy solarne mogą być wykorzystywane do:

  • suszenia produktów rolniczych i drewna:
  • dogrzewania lub ogrzewania pomieszczeń w skojarzonych systemach aktywnych z pasywnymi, lub regulacji mikroklimatu np. w magazynach.

Wymagania dotyczące instalacji i eksploatacji kolektorów słonecznych, podobnie jak ogniw fotowoltaicznych, tylko w przypadku instalacji wielkowymiarowych podlegają ogólnym przepisom prawa budowlanego, regulującego wymogi prawne, jakie musi spełniać inwestor i precyzującego procedury umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę.

W przypadku montażu tych instalacji na połaciach dachowych obiektów zabytkowych lub w ich pobliżu wymagana jest zgoda powiatowego wydziału architektury. Inwestor montujący małą instalację słoneczną na swym budynku nie podlega żadnym przepisom prawnym.

Samo urządzenie nie jest w żaden sposób uciążliwe dla otoczenia, nie wytwarza odpadów ani substancji ubocznych czy hałasu, nie wymaga prawie żadnych czynności obsługowych, a niewielka masa kolektorów powietrznych praktycznie nie wpływa na obciążenie dachu i elewacji.

Stosując kolektory wypełnione cieczą, których masa wynosi około 30 kg/m2 należy wziąć pod uwagę wytrzymałość dachu. Co prawda jest to masa niższa niż 5 centymetrowa warstwa wilgotnego śniegu, ale czasem te dodatkowe kilogramy mogą powodować, iż obciążenie dachu będzie zbyt duże.

Zalety kolektorów słonecznych to prawie bezobsługowa praca, praktycznie nieograniczona trwałość, niezbyt wysoki koszt i prostota konstrukcji. Powodują one, że kolektory słoneczne znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych i budynkach gospodarczych (gdzie często bywają samodzielnie wytwarzane w przydomowych warsztatach) jak i budynkach użyteczności publicznej.

Filmy godne obejrzenia

Kto potrzebuje GMO ?

PSL + PO = GMO

Targi Poleko 2010 i Komtechnika 2010