Światowe Centrum Ekorozwoju Osiedle Ogrody 17A m. 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Pomoc

O FUNDACJI

Fundacja Światowe Centrum Ekorozwoju pokazuje jak dzięki ochronie środowiska

czytaj więcej...

ZMIANA FORMUŁY POKAZÓW

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku zmieniamy formułę organizowanych

czytaj więcej...

NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotychczasowe formy promowania

czytaj więcej...

 • gmo-nie-przeszlo.jpg
 • pokaz_na_osiedlu_kuznia.jpg

polecane

Witamy serdecznie na stronie Fundacji Światowe Centrum Ekorozwoju


Ekosystem jedno z podstawowych pojęć w ekologii.

Termin ten został utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1930 (opublikowany w 1935[1]) roku jako skrót od angielskich słów ecological system. Na ekosystem składają się dwa składniki:

 • biocenoza czyli ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami,
 • biotop czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze (środowisko zewnętrzne). 

Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów:

 • staw
 • las 
 • dżungla 
 • łąka 
 • moczary 
 • rafa koralowa 
 • pole agroekosystem
 • plantacja sosnowa 
 • ocean 
 • wybrzeża morskie d
 • olny bieg rzeki

 Ekosystem ma zazwyczaj czteropoziomową strukturę pokarmową. Te poziomy to:

 • środowisko abiotyczne materia nieożywiona w środowisku, 
 • producenci organizmy samożywne, które użytkują wyłącznie abiotyczną część ekosystemu,
 • konsumenci organizmy cudzożywne (głównie zwierzęta), 
 • reducenci destruenci czyli bakterie i grzyby powodujące rozkład materii organicznej.

Podstawowy podział ekosystemów:

 • lądowe 
 • wodne 
 • sztuczne
 • naturalne

 Kryteria wyróżniania ekosystemu :

 • z punktu widzenia składu ekosystemu: fauna w ekosystemach jest specyficzna, zawiera gatunki charakterystyczne
 • z punktu widzenia pełności składu: każdy układ musi składać się z 3 elementów, którymi są autotrofy, konsumenci i destruenci 
 • z punktu widzenia czasu trwania układów: są one ustabilizowane i trwałe 
 • z punktu widzenia granic, które układ ograniczają: wielkość zajmowanego obszaru jest uwarunkowana zdolnością rozkładu, musi zachodzić pełna realizacja obiegów materii i przepływów energii (np. obszar dla źródeł wynosi kilka m2, natomiast dla lasów mogą to być setki km2)

źródło pl.wikipedia.org

Filmy godne obejrzenia

Kto potrzebuje GMO ?

PSL + PO = GMO

Targi Poleko 2010 i Komtechnika 2010