Światowe Centrum Ekorozwoju Osiedle Ogrody 17A m. 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Pomoc

O FUNDACJI

Fundacja Światowe Centrum Ekorozwoju pokazuje jak dzięki ochronie środowiska

czytaj więcej...

ZMIANA FORMUŁY POKAZÓW

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku zmieniamy formułę organizowanych

czytaj więcej...

NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotychczasowe formy promowania

czytaj więcej...

 • gmo-nie-przeszlo.jpg
 • pokaz_na_osiedlu_kuznia.jpg

polecane

Witamy serdecznie na stronie Fundacji Światowe Centrum Ekorozwoju


Akty prawne w polskiej ochronie środowiska

 • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627
 •  USTAWA z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru NATURA 2000
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 lipca 2004 r.w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

   Akty prawa międzynarodowego:  

 • Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk sporządzona w Bernie 19 września 1979 roku.
 • Konwencja o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt (konwencja bońska) 1979 r. nietoperze i małe walenie
 • Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 1992 r.
 • Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego Ramsar 1971r.
 • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem Waszyngton 1973 Ramowa konwencja i ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat Kijów 2003 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Paryż 1972 r.
 • Konwencja o różnorodności biologicznej 1992 rok
 • Paneuropejska Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej Sofia 1995

Filmy godne obejrzenia

Kto potrzebuje GMO ?

PSL + PO = GMO